Trang chủ . Tin chuyên nghành

VIỆN THIẾT KẾ VỚI CÔNG TÁC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NGÀNH KHOA HỌC QUÂN SỰ TOÀN QUÂNTrong 3 ngày từ 18-20/7/2018, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ nghành khoa học Quân sự năm 2018. Đây là khóa học thường niên hai năm một lần do Cục Khoa học Quân sự chủ trì nhằm cung cấp thông tin, văn bản quy định mới và củng cố kiến thức cho công tác KHCN. Đây cũng là dịp giao lưu chia sẻ học hỏi kinh nghiệm chuyên môn giữa những cán bộ đang trực tiếp thực hiện công tác KHCN tại các đơn vị trong toàn quân nhằm đẩy mạnh công tác KHCN tại đơn vị nói riêng, Quân đội nói chung.

 

Trong khóa tập huấn 2018, học viên được nghe các giảng viên đến từ Cục KHQS lên lớp về các nội dung: Hướng dẫn điều lệnh tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam, một số vấn đề về công tác Nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong Quân đội, hướng dẫn thực hiện một số quy định lập dự toán và sử dụng thanh quyết toán ngân sách Khoa học công nghệ và môi trường, chế độ báo cáo sử dụng kinh phí đề tài, nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách trong Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KHCN (Nghị định 54/2016/NĐ-CP và các văn bản liên quan), hướng dẫn xét duyệt nâng ngạch sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, Quy chế mới (Thông tư số 66/TT-BQP, Thông tư số 222/TT-BQP). Dù thời gian hạn hẹp, khối lượng kiến thức lớn nhưng các giảng viên đều cố gắng truyền đạt, chia sẻ giúp học viên hiểu và nắm bắt được những thông tư, quyết định mới ban hành.

 

Viện Thiết kế/BQP với tính chất đặc thù riêng, công tác KHCN đang từng bước tiếp cận đề tài các cấp, khóa tập huấn sẽ đem lại nhiều ý nghĩa. Từ năm 2016, sau khi tham gia tập huấn tại Vĩnh Yên, cán bộ của Viện đã từng bước áp dụng vào quá trình triển khai thực tế, vừa áp dụng vừa nghiên cứu tìm tòi, xin ý kiến chuyên gia. Một số kết quả thu được trong đợt tập huấn như: tổng hợp các tài liệu nghị định, thông tư, bài giảng liên quan đến công tác KHCN; Nắm được nội dung bài giảng, các vấn đề, biết tra cứu tài liệu cần thiết; Biết được nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban trong Cục KHQS; Thiết lập được các mối quan hệ và các đầu mối phục vụ công tác KHCN. Đến nay, công tác KHCN của Viện có nhiều biến đổi tích cực.

 

Nội dung tiêu biểu thu hoạch được trong khóa tập huấn. Những điểm mới trong Luật KH&CN năm 2013 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện. Gồm 11 chương 81 điều; Thay thế cho Luật khoa học và công nghệ năm 2000; nội dung Phổ biến luật, là đạo luật cơ bản trong lĩnh vực KH&CN, Là đạo luật gốc trong KH&CN đồng thời là thể chế hóa đường lối của Đảng. Luật 2013 thay đổi cả cấu trúc và nội dung chi tiết vài điều. Cấu trúc tăng 3 chương 22 điều, bỏ 17 điều và sửa lại 42 điều; Quy định riêng hoạt động KH&CN, không lẫn hoạt động KH&CN với công tác đảm bảo; Một số thay đổi chi tiết như: Bỏ lời nói đầu, biến lời nói đầu thành điều luật; Bổ sung các điều về đối tượng áp dụng chính sách nhà nước; Quy định rõ ràng chức danh NCKH; Xác định nhiệm vụ KH&CN (theo cơ chế đặt hàng); Quy định rõ về công tác đánh giá nghiệm thu; Quy định trách nhiệm triển khai đề tài

 

Một số đề xuất giải pháp, kiến nghị ứng dụng vào công tác sản xuất của Viện dựa trên kiến thức đã thu hoạch từ khóa tập huấn:

 

- Tìm hiểu về Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ tài chính-Bộ khoa học và công nghệ về việc “hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước”;

 

- Đề xuất xây dựng sổ tay tra cứu các nghị định, điều lệ liên quan đến NCKH trong Viện, từ điển quân sự trong lĩnh vực xây dựng;

 

- Lên kế hoạch tổ chức hội thảo “Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành trong BQP” phục vụ công tác sản xuất trong toàn Viện;

 

- Ngày 18/5 liên hệ mời Cục Khoa học Quân sự đến trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác NCKH;

 

Với những kiến thức, thông tin hữu ích từ khóa tập huấn, cán bộ phòng Thiết kế mẫu &NCKH sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng các quy định hiện hành để tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Chỉ huy Viện tổ chức triển khai thực hiện KHCN tại đơn vị được đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất với các đơn vị khác trong toàn quân.

 

Ths. Bùi Thùy Dung

 Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 Comments)