Trang chủ . Tin nội bộ

GẮN ĐÀO TẠO CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN VỚI NHIỆM VỤ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÂN VIỆN MIỀN NAM - VIỆN THIẾT KẾ/ BỘ QUỐC PHÒNGRa đời trong những năm tháng hòa bình (ngày 10/11/1993), khi cả nước đang bước vào công cuộc đổi mới toàn diện theo hướng CNH – HĐH,Phân Việnmiền Nam – Viện Thiết kế đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thiện mình, từ xây dựng nguồn nhân lực đến cải thiện nơi ăn ở, điều kiện làm việc... Qua đó, giá trị sản xuất, doanh thu theo từng năm có nhiều tiến bộ vượt bậc; chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên rõ nét. Nhất là trong tình hình hiện nay, sau khi có nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Viện Thiết kế về “Nâng cao chất lượng sản phẩm”, “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”,Phân Viện đã có nhiều chuyển biến tích cực về công tác nghiên cứu, đổi mới quy trình sản xuất, nội dung đào tạo nguồn nhân lực sát với tình hình thực tiễn công tác tư vấn và xây dựng lực lượng tư vấn trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và kinh tế trong khu vực phía Nam. Một trong những hoạt động ấy là công tác đào tạo nội bộ cho đội ngũ Chủ nhiệm đồ án (CNĐA) thiết kế xây dựng công trình.

 

Từ kết quả quá trình học tại các nhà trường và thực tế kinh nghiệm công tác làm nhân viên thiết kế, đến một giai đoạn nhất định người Kiến trúc sư sẽ được công nhận là CNĐA. Đây là một chức danh chuyên môn theo chuyên ngành riêng biệt. Để CNĐA có đủ điều kiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và có thể tư vấn tốt cho chủ đầu tư trong các dự án thi công xây dựng công trình, trách nhiệm của đơn vị quản lý là phải đào tạo và đào tạo lại các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ CNĐA của mình.

 

Qua thực tiễn công tác tại đơn vị nhận thấy: khả năng thuyết trình, bảo vệ đồ án của CNĐA với chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, dẫn đến kết quả tư vấn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Phân Viện đã tổ chức nhiều các cuộc thi, hội thảo về phương pháp, nội dung, hình thức và thực tiễn, kinh nghiệm thuyết trình, bảo vệ… để giúp các CNĐA nâng cao khả năng diễn thuyết, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh đơn vị được giao.

 

Tại các hoạt động này, các đồng chí CNĐA phải tự chuẩn bị đồ án (lựa chọn công trình đã được thực hiện tại đơn vị), lựa chọn hình thức, phương pháp trình bày trong khi thời gian trình bày có giới hạn. “Chủ đầu tư” ở đây là các đồng chí trong hội đồng khoa học, chỉ huy và các đồng chí trong cơ quan kỹ thuật của đơn vị (đây là các đồng chí có chuyên môn tốt, nắm rất chắc và làm thành thạo các nội dung nêu trên).Kết quả hoạt động được đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời; các điểm mạnh, điểm hạn chế được phân tích, trao đổi thẳng thắn, rõ ràng;đây là bài học tốt để các đồng chí CNĐAáp dụng thực hiện tại các lần bảo vệcác công trình tư vấn thực tế trong quá trình sản xuất tại đơn vị.

 

Mỗi cuộc thi, mỗi buổi hội thảo đều đã đạt được các mục đích, yêu cầu đã đề ra, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ nói chung và công tác đào tạo, tấp huấn đội ngũ CNĐA nói riêng, thúc đẩy tốt việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch công tác được giao./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

 

Báo cáo đồ án Báo cáo đồ án
Kết quả của một Hội thi Chuẩn bị đồ án tham gia hội thảo
Báo cáo đồ án tại Hội thảo Tranh luận tại Hội thảo

 

 

Hoàng Minh Tiến

 

 Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 Comments)