Trang chủ . Tin nội bộ

VIỆN THIẾT KẾ/BQP ĐẨY MẠNH GIAO LƯU HỢP TÁCNhằm củng cố mối quan hệ gắn bó, phát triển đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ được giao lưu học hỏi về nghề, Viện Thiết kế/BQP đã định hướng đẩy mạnh hợp tác với các trường Đại học và các trung tâm nghiên cứu trong và ngoài Quân đội.

 

Viện xác định công tác NCKH là nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh nhưng hiện tại năng lực cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này còn có mặt hạn chế cần được hỗ trợ từ các chuyên gia có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Viện luôn cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại đơn vị nên cũng rất quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên. Để hoàn thành hiệu quả mục tiêu đã đặt ra, việc Viện xây dựng, đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu là cần thiết trong giai đoạn này.

 

Năm 2017, Viện Thiết kế đã ký biên bản ghi nhớ và thực hiện kế hoạch hợp tác với 02 đơn vị là Đại học Xây dựng và Viện Nhiệt - Lạnh (Đại học Bách Khoa). Sự hợp tác dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau. Nội dung được thống nhất nhấn mạnh vào các lĩnh vực trọng tâm như công tác Nghiên cứu khoa học, công tác nguồn nhân lực, công tác đào tạo và cùng tham gia các phương án đấu thầu, thi tuyển. Cụ thể trong công tác NCKH: cùng nghiên cứu, thực hiện các đề tài, viết các bài báo trên các tạp chí, đăng kí các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ ; phía trường hỗ trợ Viện định hướng đề tài, tìm tài liệu nghiên cứu, cũng như phối hợp với các chuyên gia cùng thực hiện. Ở công tác đào tạo: thống nhất chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các chương trình hội thảo và khóa học chuyên ngành, phối hợp đưa sinh viên đến tiếp cận thực tiễn tại Viện, chuyển giao các đề tài nghiên cứu phù hợp vào ứng dụng trong môi trường Quân đội. Những nội dung hợp tác mà Viện Thiết kế cùng Trường Đại học Xây dựng và Viện Nhiệt - Lạnh/Đại học Bách Khoa Hà Nội đã và đang triển khai bước đầu đem lại hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ thân thiết tạo tiền đề cho công tác hợp tác về nhiều mặt trong những năm tiếp theo. Sự hợp tác không chỉ là hoạt động thiết thực quảng bá hình ảnh mà còn nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

 

Sau một năm ký kết triển khai, các bên có dịp cùng ngồi lại với nhau trong Hội nghị tổng kết, cùng nhìn lại những việc đã làm và chưa làm được trong năm để rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch cho năm 2018. Tuy là năm đầu tiên hợp tác, một số việc chưa đạt hiệu quả theo kế hoạch đặt ra, nguyên nhân do cả yếu tố chủ quan và khách quan nhưng nói chung kết quả thực hiện được đánh giá tốt. Qua việc hợp tác năm 2017, Viện Thiết kế sẽ rút ra những kinh nghiệm quý báu để triển khai hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo; phát huy thế mạnh, những mặt tích cực đã làm được và khắc phục những vấn đề tồn tại hạn chế, hợp tác thêm các lĩnh vực mới phù hợp.

 

Trường Đại học Xây dựng sang thăm và làm việc với Viện Thiết kế, định hướng mối quan hệ hợp tác

 

Hội nghị rút kinh nghiệm hợp tác năm 2017 với Đại học Xây dựng

 

Ảnh lưu niệm giữa lãnh đạo và các đầu mối hai bên

 

Trong năm 2018, Viện Thiết kế vẫn tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các trường và các trung tâm nghiên cứu trong và ngoài Quân đội. Ngoài việc tiếp tục duy trì kế hoạch với các trường đã ký kết, Viện Thiết kế tìm hiểu và mở rộng thêm các mối quan hệ hợp tác khác. Hy vọng việc hợp tác sẽ đem lại cho Viện Thiết kế nhiều cơ hội phát triển hơn nữa, củng cố vị trí vững chắc không chỉ trong môi trường quân đội mà còn mở rộng ra môi trường bên ngoài quân đội./.

 

Bài: Thùy Dung

          Ảnh: Quốc Khánh

 

 Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 Comments)