Trang chủ . Tin nội bộ

Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018Chiều ngày 15/01/2018, tại Tp. Đà Nẵng, Phân Viện miền Trung – Viện Thiết kế/BQP đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng, đồng chí Đại tá Trần Đức Xương – Chủ nhiệm Chính trị, đồng chí Trung tá Khổng Vũ Long – Trưởng phòng Kế hoạch và và tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Phân Viện.

 

Tại Hội nghị đã thông qua và thảo luận một số nội dung quan trọng như: Quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của chi bộ TT TVXD 9; Báo cáo kết quả các mặt công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Phát động phong trào thi đua quyết thắng 2018; Các tham luận của người lao động;  Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2017; Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị VMTD năm 2018.

 

Năm 2018 tiếp tục là một năm có nhiều biến động của ngành xây dựng nói chung và tư vấn nói riêng. Thị trường đầu tư xây dựng công giảm mạnh, đặc biệt là thị trường quân đội đã ảnh hưởng lớn đến công tác khai thác thị trường, doanh thu và công việc. Trên địa bàn miền Trung thị trường càng thu hẹp và cạnh tranh gay gắt dẫn đến khả năng mở rộng thị trường tư vấn là rất khó khăn. Đặt ra cho chúng ta những thách thức lớn trong thời gian sắp tới về việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển và trẻ hóa đội ngũ CBCNV, mở rộng thị trường hơn nữa với cả trong và ngoài quân đội.

 

Đại diện Chi bộ Trung tâm TVXD 9 đ/c Thiếu tá Lê Hải Bằng – Phó giám đốc, Bí thư chi bộ TTTVXD 9 báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng lãnh đạo năm 2018 của Chi bộ. Nghị quyết đã đánh giá đúng thực trạng về thị trường cũng như chất lượng lao động của Chi bộ. Đưa ra được các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch ngay từ ngày đầu của năm mới; trong đó tập trung vào triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được giao; Khẩn trương triển khai các nội dung năm 2018 thuộc đề án phát triển đơn vị đến năm 2020; Tích cực, chủ động khai thác nguồn công việc (đặc biệt quan tâm tới thị trường truyền thống đang khai thác),… Đảng viên và quần chúng được quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chi bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 

Đ/c Thiếu tá Lê Hải Bằng – Phó giám đốc, Bí thư chi bộ TTTVXD 9 thông qua Nghị quyết

 

Sau phần báo cáo của đ/c Thiếu tá Lê Hải Bằng – Phó giám đốc, Bí thư chi bộ TTTVXD 9 là đại diện Lãnh đạo Phân Viện đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Châu – Giám đốc Phân Viện miền Trung báo cáo trước Hội nghị kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Theo đó doanh thu năm 2017 của Phân Viện miền Trung  đạt 6,1 tỷ tương ứng với 53.09 % kế hoạch được giao. Tuy tỉ lệ doanh thu chưa thật sự hiệu quả nhưng cũng thấy được sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Phân Viện miền Trung. Trong năm 2018 Phân Viện miền Trung sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc giữ vững thị trường miền Trung – Tây Nguyên, chủ động trong việc mở rộng thị trường ngoài quân đội, phát triển mở rộng các mảng dịch vụ tư vấn khác, đánh giá thị trường tư vấn trong và ngoài quân đội để có kế hoạch đầu tư khai thác hiệu quả nhất. Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí thiết bị, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị. Xây dựng cơ chế lương/thưởng phù hợp, đảm bảo thu hút lao động giỏi và tránh chảy máu chất xám, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Trong phần này cũng diễn ra việc đối thoại giữa người lao động bằng những tham luận gắn liền với từng vị trí và phần trả lời của người sử dụng lao động.

 

Đ/c Thượng tá Nguyễn Ngọc Châu – Giám đốc PVMT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, đề ra kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2018

 

Về dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng đã phát biểu ghi nhận những thành công và đưa ra các biện pháp để giải quyết các mặt còn hạn chế trong việc phát triển của Phân Viện miền Trung. bao gồm 3 vấn đề chính: Giữ vững, đầu tư mở rộng thị trường tư vấn xây dựng trong và ngoài quân đội; Tái cấu trúc lại Phân Viện; Thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quản lý quản trị.

 

Đ/c Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu ý kiến

 

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra phần tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2017 và trao bằng khen các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2017.

 

Đ/c Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng trao giấy khen và phần thưởng Lao động tiên tiến cho CBCNV
Trung tâm TVXD 9

 

Đ/c Thượng tá Nguyễn Ngọc Châu – Giám đốc PVMT trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân tổ Công đoàn, Phụ nữ,
Đoàn thanh niên

 

Công ty cũng thực hiện phát động thi đua năm 2018, thực hiện việc ký kết thi đua năm 2018.

 

Đ/c Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho đ/c
Thượng tá Nguyễn Ngọc Châu -  Giám đốc PVMT.

 

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc đề ra Nghị quyết thể hiện sự nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của vấn đề phát triển ổn định và bền vững, về quyết tâm nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể, lãnh đạo và CBCNV toàn Phân Viện; tạo niềm tin vững chắc cho CBCNV, tạo khí thế quyết liệt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển vững chắc của Phân Viện miền Trung trong thời gian tới.

 

Bài: Thanh Viện

Ảnh: Tuấn Anh

 Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 Comments)