Trang chủ . Tin nội bộ

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Viện Thiết kế Nhiệm kỳ (2017 - 2022) thành công tốt đẹpThực hiện Hướng dẫn số 631/HD-CT ngày 23/5/2017 của Cục Chính trị/BTTM; Hướng dẫn số 373/HD-VTK-CT ngày 22/6/2017 của Viện Thiết kế và Kế hoạch số 26/KH-CĐ của Công đoàn cơ sở Viện về việc tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ (2017-2022);

 

Sáng 15-9 vừa qua, Viện đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2017-2022) làm điểm, rút kinh nghiệm trong các đơn vị thuộc BTTM thành công tốt đẹp.

 

Đến dự, chỉ đạo và rút kinh nghiệm Đại hội có đại diện các cơ quan chức năng, Ban Công đoàn- Phụ nữ, Ban Thanh niên của Cục Chính trị/BTTM do đồng chí Đại tá Chu Văn Đoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị BTTM làm trưởng đoàn; dự và chỉ đạo Đại hội có Đảng ủy, chỉ huy Viện Thiết kế do đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng làm trưởng đoàn; dự và chúc mừng Đại hội có đại biểu là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, BCH Hội Phụ nữ, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Viện và đại diện các đơn vị bạn trong toàn BTTM; dự và đưa tin về Đại hội có báo QĐND Việt Nam; đặc biệt, trực tiếp tham gia trên các nội dung và góp phần vào thành công của Đại hội có 105 cán bộ, đoàn viên Công đoàn ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, được lựa chọn từ các Hội nghị Công đoàn cấp dưới của Viện về dự Đại hội.

 

Đ/c Đại tá Chu Văn Đoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị BTTM đến dự và chỉ đạo, rút kinh nghiệm Đại hội

 

Đ/c Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng đến dự và chỉ đạo Đại hội

 

Các đại biểu về dự đại hội

 

 

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội

 

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Viện Nhiệm kỳ (2017-2022) có nhiệm vụ:

1- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ (2012-2017), xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện Nhiệm kỳ (2017-2022).

2- Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào (dự thảo) báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn BTTM lần thứ VII (2018-2023).

3- Tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI.

4- Bầu BCH Công đoàn cơ sở Viện Thiết kế Nhiệm kỳ (2017-2022) và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu về dự Đại hội đã sôi nổi tham luận, đóng góp được nhiều ý kiến chất lượng trên tất cả các nội dung, góp phần vào thành công của Đại hội.

 

 

 

Các đại biểu là cán bộ, đoàn viên Công đoàn khắp 3 miền của Viện sôi nổi tham luận trên các nội dung đề ra, góp phần vào thành
công của Đại hội

 

Theo đánh giá của Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân Viện Thiết kế được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công đoàn các cấp được củng cố, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động phát triển toàn diện. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân tích cực, hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp, đảm bảo đời sống người lao động; các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng mục tiêu phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; nội dung, hình thức các phong trào thi đua phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, hưởng ứng. Thông qua các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCN”… đã thúc đẩy người lao động thi đua làm việc, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và công tác. Từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động; nhiều công trình chất lượng tham gia thi tuyển các dự án có quy mô lớn trong và ngoài quân đội. Kết quả sản xuất kinh doanh của Viện năm 2016 có bước phát triển vượt bậc. Doanh thu đạt gần 340 tỷ đồng, ước tính bằng 205% so với doanh thu 2012; thu nhập bình quân đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua Viện liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổng cục Chính trị; Bộ Tổng tham mưu tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua.

 

Trong phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ tới, Đại hội đã thảo luận, thống nhất và đề ra những chỉ tiêu cụ thể nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở hơn nữa. Từ đó, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên có đủ việc làm, thu nhập ổn định; không có gia đình cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động nghèo; 100% cán bộ, đoàn viên đủ tiêu chuẩn thi nâng bậc, nâng lương, phong quân hàm đúng thời gian quy định.

 

Đại hội Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ (2012-2017), xác định phương hướng, mục tiêu,
nội dung, biện pháp thực hiện Nhiệm kỳ (2017-2022).

 

Tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào (dự thảo) báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn BTTM lần thứ VII (2018-2023); tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ tập thể đưa ra nhiều đánh giá thẳng thắn; đặc biệt các đại biểu đi sâu làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, đưa ra những giải pháp thiết thực, phù hợp tình hình BTTM và đất nước trong thời kỳ mới, được cấp trên đánh giá cao.

 

 

 

Các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Công đoàn BTTM và ý kiến sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI

 

Phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 11 đồng chí tiêu biểu về đạo đức, năng lực chuyên môn bầu vào BCH khóa mới và 23 đồng chí ưu tú (gồm 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết) được bầu là đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên. Việc thực hiện công tác bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng thủ tục nguyên tắc; 100% phiếu bầu hợp lệ; bầu 1 lần là đủ số lượng; các đồng chí trúng cử có số phiếu tín nhiệm cao đã phản ánh rõ nét về công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, cụ thể, tỉ mỉ, phù hợp với tình hình đơn vị. Kết quả bầu cử đã phản ánh đúng niềm tin từ các đại biểu - những người đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn toàn Viện ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở Viện khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên

 

Thủ trưởng Viện tặng hoa chúc mừng các cán bộ, đoàn viên Công đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Công đoàn cơ sở
Viện Thiết kế Nhiệm kỳ (2017-2022)

 

Thủ trưởng Viện tặng hoa chúc mừng các cán bộ, đoàn viên Công đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu là đại biểu đi dự Đại hội
Công đoàn cấp trên

 

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đề ra

 

Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã thể hiện sự nhất trí cao với kết luận của Đoàn Chủ tịch, 100% biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Cùng sự hân hoan, hồ hởi, phấn khởi mừng Đại hội thành công tốt đẹp, các đại biểu dự Đại hội thay mặt hơn 500 cán bộ, đoàn viên Công đoàn toàn Viện tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Đảng ủy Viện, BCH Công đoàn cơ sở sẽ khóa mới sẽ xây dựng tổ chức Công đoàn Vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

 

 

PCT

 

* Link bài viết từ Báo QĐNDVN đưa tin về Đại hội Công đoàn Viện Thiết kế (2017-2022):

http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-cong-doan-co-so-vien-thiet-ke-bo-quoc-phong-517864

 

 

 

 Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 Comments)