Trang chủ . Tin chuyên nghành

BIM-Cuộc chơi chưa có luật!Theo đà phát triển của thế giới nói chung và công nghiệp xây dựng toàn cầu nói riêng, đã đến lúc ngành Xây dựng Việt Nam cần phải có sự thay đổi, Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình cho thấy sự nghiêm túc của Chính phủ và các Bộ ban ngành trong yêu cầu đổi mới. Áp dụng BIM góp phần tiết kiệm chi phí quy đổi tổng hợp từ các chủ thể có liên quan, tăng cường tính minh bạch và thuận lợi trong quản lý, kiểm soát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

 

Cuộc chơi lúc này đã giành cho tất cả các bên, Chính phủ và các Bộ chủ quản là người cầm chịch với việc xây dựng hành lang pháp lý, hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kỹ thuật có liên quan. Trong bài viết này, tác giả sẽ không bàn nhiều về các lợi ích thiết thực của BIM cũng như cắt nghĩa các khái niệm khác có liên quan, chỉ bàn về phương thức giao tiếp với các mức độ chi tiết của sản phẩm được tạo ra trong ngành công nghiệp xây dựng, có thể nói thực trạng ở Việt Nam các bên đang lúng túng:

  • Làm thế nào để các tổ chức quy định được cụ thể mức độ chi tiết và thông tin gì sẽ được đưa vào các mô hình trong một sản phẩm tư vấn BIM? Và làm thế nào để Chủ đầu tư biết rằng, sản phẩm mà họ nhận được có đáp ứng được yêu cầu?
  • -Làm thế nào để có một tiêu chuẩn chung, tham chiếu bởi hợp đồng và kế hoạch triển khai BIM?
  • Làm thế nào để tư vấn thiết kế định nghĩa mức độ chi tiết tương ứng với từng giai đoạn thiết kế? làm thế nào để từng bộ môn vàt từ đó đội ngũ thiết kế có phương thức đầu tư chất xám hợp lý cho từng hạng mục công trình? làm thế nào để các bộ môn có thể phối hợp mà giảm thiểu tối đa xung đột?
  • Làm thế nào để các tổ chức tư vấn biết được rằng họ đang được đối xử “fair” khi tham gia đấu thầu các dự án có yêu cầu áp dụng BIM, cũng như biết cần phải cung cấp chính xác những thông tin gì trong mô hình?
  • Làm thế nào để Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng, gia công lắp dựng có chung một giao thức làm việc để đến được một sản phẩm đầu tư cuối cùng?...

Câu trả lời nằm ở “Chỉ dẫn kỹ thuật về mức độ phát triển mô hình (LOD)”. Chỉ dẫn kỹ thuật đối với các dự án áp dụng BIM đầu tiên được xây dựng vào năm 2011 bởi một nhóm soạn thảo được tách ra từ  AIA và AGC (Hiệp hội Nhà thầu Hoa Kỳ), trải qua 5 phiên bản ngày 19/10/2016 phiên bản LOD 2016 được ra đời với những quy định và chỉ dẫn hết sức cụ thể và chi tiết.

 

 

Theo lộ trình “Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)” trong khoảng từ năm 2017-2019 trách nhiệm của các Bộ chủ quản trong đó có Bộ Xây dựng và các Viện trực thuộc có trách nhiệm xây dựng chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hành lang pháp lý trong đó có hệ thống các tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật.

Trong thời gian qua có thể nói là thời kỳ bùng nổ của Công nghệ quản lý mô hình thông tin công trình tại Việt Nam, chưa bao giờ ta được chứng kiến sự sôi động náo nhiệt đến như vậy, làn sóng đổi mới đến từ tất cả các bên có liên quan. Tuy nhiên sau một thời gian đầu phát triển cao trong biểu đồ kỳ vọng, khi đã phát triển đến một mức độ nào đó, sự lúng túng đã bắt đầu xuất hiện trong công tác triển khai cũng như vướng mắc khi thiếu hệ thống tiêu chuẩn chỉ dẫn kỹ thuật cần có.

Việc “sinh sau, đẻ muộn” không phải là không có lợi thế, khi chúng ta có thể “tham chiếu” và rút kinh nghiệm từ các nước đi trước. Hi vọng trong thời gian 2 năm tới, các bên tham gia trong mối tổng thể của ngành công nghiệp xây dựng nước nhà có thể có được một môi trường phát triển với “luật chơi” minh bạch, công bằng và cụ thể cho tất cả các bên.

 

       

Mức độ phát triển LOD

 

 

Tác giả: Tony Phạm

 

 Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 Comments)