Trang chủ . Tin nội bộ

Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2017-2022Sáng 15-6-2017 vừa qua, Đoàn cơ sở Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đoàn các cấp thuộc Viện đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên và Viện phát động; nội dung, chỉ tiêu thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với thực tế và gắn kết chặt chẽ với các Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. 

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. 

 

Trong công tác Đoàn (CTĐ) và phong trào thanh niên (PTTN), các tổ chức đoàn cơ sở đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp; triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phong trào thu hút, hấp dẫn được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) như: Tọa đàm, sinh hoạt truyền thống kết hợp với thi tìm hiểu, thi sáng tác ấn phẩm, thi thiết kế nhanh, câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ, phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, tiến độ”…

 

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới, Đoàn cơ sở Viện Thiết kế-Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện đột phá nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng sản phẩm đến năm 2021” của Đảng ủy Viện, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, sản phẩm đáp ứng cả về kỹ thuật, mĩ thuật, đảm bảo hiệu quả kinh tế và tiến độ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn về kiến thức và kỹ năng; giáo dục, rèn luyện ĐVTN phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa.

 

Tin, ảnh: ĐOÀN NAM

 

(Bài được đăng trên chuyên mục Quốc phòng- An Ninh, Báo QĐND online ngày 15/6/2017)

Link trang báo: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vien-thiet-ke-bo-quoc-phong-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-doan-co-so-509995Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 Comments)