Trang chủ . Tin nội bộ

VIỆN THIẾT KẾ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐẾN NĂM 2021Ngày 17/12/2016 vừa qua, Đảng ủy Viện Thiết kế đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “nâng cao chất lượng sản phẩm đến năm 2021” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên của Viện. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược quan trọng, có tính đột phá về quan điểm, đường lối và đề ra những biện pháp, mục tiêu cụ thể đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm giai đoạn (2016 - 2021), góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế của Viện trong tình hình mới.

 

Thay mặt cho Đảng ủy, Chỉ huy Viện đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Trường Sơn- Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân chính về việc thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm của Viện trong 5 năm qua; đưa ra quan điểm đổi mới của Đảng ủy, Chỉ huy Viện trong nhiều khâu, nhiều mặt của công tác nâng cao chất lượng sản phẩm giai đoạn (2016 - 2021).

 

Thượng tá Nguyễn Trường Sơn- Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng nhấn mạnh quan điểm đổi mới của Đảng ủy trong nâng cao
chất lượng sản phẩm giai đoạn (2016 - 2021)

 

Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng sản phẩm giai đoạn (2016 - 2021) được Đảng ủy Viện giao cho Phòng Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các Phòng chức năng và đơn vị có thế mạnh liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng; được Đảng ủy Viện thông qua và ban hành theo số 90-NQCĐ/ĐU ngày 30/8/2016. Nghị quyết đã đánh giá toàn diện việc quán triệt, tổ chức thực hiện và những thành quả đạt được, mặt hạn chế, nguyên nhân của công tác nâng cao chất lượng sản phẩm giai đoạn (2010-2015) như:

- Kết quả quán triệt Nghị quyết;

- Kết quả đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa ngành nghề;

- Kết quả thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao;

- Kết quả phát huy, nâng cao ưu thế, tiềm lực; đầu tư đổi mới trang bị kỹ thuật cho phát triển sản xuất;

- Kết quả việc mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác trong nước, nước ngoài để học hỏi, nầng cao năng lực quản lý điều hành, trình độ chuyên môn;

- Kết quả quảng bá nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường;

- Kết quả việc xây dựng đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện Nghị quyết…

Và đánh giá, nhận định cụ thể về tình hình, đưa ra mục tiêu cụ thể, quan điểm đổi mới và một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm giai đoạn (2016-2021).

 

Trung tá Nguyễn Trường Sơn- Đảng ủy Viên, Trưởng Phòng Kỹ thuật quán triệt Nghị quyết nâng cao chất lượng sản phẩm
giai đoạn (2016 - 2021)

 

Thị trường tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam có tiềm năng lớn, nhưng nhiều thách thức lớn, như yêu cầu đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm, thấu hiểu thị trường, giải pháp hợp lý và linh hoạt về tài chính…, trong đó chất lượng sản phẩm là phải được coi là yếu tố quan trọng để tăng cường khả năng cạnh tranh, là mục tiêu để thúc đẩy phát triển sản xuất, đặc biệt là cạnh tranh với nhà thầu ngoại nhiều kinh nghiệm, có lợi thế về  chất lượng, công nghệ, dịch vụ. Trong những năm tới, về cơ bản chức năng nhiệm vụ của Viện không thay đổi, song yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi cao hơn, nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Chất lượng sản phẩm, uy tín, thương hiệu cần phải được nâng lên, thị trường cần được mở rộng để phù hợp với xu thế hội nhập.

 

Chính vị vậy, Nghị quyết chuyên đề về “nâng cao chất lượng sản phẩm đến năm 2021” đã đề ra mục tiêu cụ thể, đó là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thế mạnh của Viện, tham mưu, tư vấn cho QUTW, Thủ trưởng BQP theo chức năng nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ giao hàng năm; tạo ra uy tín cao, phấn đấu đến năm 2021 thực sự là đơn vị tư vấn có thương hiệu mạnh, xứng đáng vị thế đơn vị tư vấn đầu ngành trong toàn quân, được sự tín nhiệm của các cơ quan quản lý, giữ vững sự tin tưởng của các chủ đầu tư, thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trong Quân đội. Có lộ trình thích hợp để bước đầu vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Lựa chọn, tiếp thu các mô hình quản trị tiên tiến, kết hợp với cải tiến và làm chủ các công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ trong các lĩnh vực tư vấn, tạo bước chuyển biến mới về nǎng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất; đặc biệt là chất lượng các sản phẩm truyền thống để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quân đội và trong nước.

 

Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết đã đưa ra 4 quan điểm lớn, đổi mới về dịch chuyển trọng tâm đánh giá của chất lượng sản phẩm sang sự thỏa mãn của khách hàng; chất lượng gắn với rủi ro, thương hiệu; chất lượng gắn với chi phí sản xuất; đưa ra tư duy mới về chất lượng;

 

Và 8 giải pháp lớn về:

1- Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;

2- Đánh giá, dự báo biến động và khai thác thị trường; những rủi ro, xử lý sự cố; công tác quản lý khách hàng; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh; điều tiết công việc; thay đổi quy trình quản lý kỹ thuật; tạo lập mối quan hệ…

3- Về phát huy nguồn lực; mô hình quản trị tiên tiến linh hoạt, phù hợp; hệ thống quy chế, quy định đánh giá, phân loại chất lượng lao động; các quy định về tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm; quy định về trả lương…; năng lực điều hành quản lý; trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp; uy tín, thương hiệu, chất lượng; công tác thi tuyển và đấu thầu.

4- Về thu hút, sử dụng, phát triển, duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao; kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị, vận dụng các mô hình tổ chức sản xuất; điều hành quản lý tập trung; xây dựng lực lượng chuyên gia, kỹ sư chuyên nghiệp.

5- Về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO; ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống các trang thiết bị chuyên sâu và phần mềm chuyên ngành; đào tạo nội bộ, giám sát tác giả; thái độ làm việc; văn bản chính sách pháp luật mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; mô hình sinh hoạt theo các chuyên ngành; quy chế hoạt động của HĐKH; đề tài khoa học ứng dụng; hệ thống các đối tác chiến lược.

6- Về nâng cao năng lực những mặt cần thiết để hội nhập với khu vực, quốc tế như đội ngũ thông dịch viên, chuyên viên pháp chế ngang tầm nhiệm vụ..v.v..

7- Về phát huy tính chuyên nghiệp, chuyên môn hoá; đa dạng hoá sản phẩm; tìm kiếm, mở rộng và đa dạng hoá ngành nghề có ưu thế về trang thiết bị.

8- Về xây dựng và kiện toàn đội ngũ thực hiện chức năng QLKT tại Phân viện miền Nam, miền Trung

 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Sơn- Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng một lần nữa thể hiện rõ niềm tin rằng: với quan điểm, mục tiêu, biện pháp đổi mới, sát nhiệm vụ đơn vị và đề ra chương trình hành động, hướng dẫn thực hiện cụ thể, Nghị quyết nâng cao chất lượng sản phẩm giai đoạn (2016 - 2021) sẽ tạo ra bước đột phá, chuyển biến về nhận thức và hành động đến từng cán bộ, đảng viên, nhân viên của Viện. Từ đó từng tập thể, cá nhân xác định rõ ý thức trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu tốt, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao “chất lượng, năng suất, tiến độ”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện./.

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ

 

 Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 Comments)