Trang chủ . Các lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây dựng chủ yếu

  Các lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây dựng chủ yếu  - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

  - Thiết kế công trình;

  - Thiết kế quy hoạch xây dựng;

  - Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất;

  - Tư vấn quản lý chi phí công trình;

  - Lập và thẩm tra dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư công trình;

  - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  - Quản lý thi công xây dựng công trình;

  - Giám sát thi công xây lắp công trình;

  - Tư vấn đấu thầu (không bao gồm tư vấn pháp luật, kiểm toán, kế toán);

  - Thẩm tra dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế công trình;

  - Khảo sát xây dựng công trình;

  - Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

  - Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

  - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

  - Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán)

  - Kinh doanh bất động sản

  - Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;

  - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

  - Phá dỡ;

  - Chuẩn bị mặt bằng;

  - Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; 

  - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;

  - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;

  - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác trong dùng trong mạch điện)

  - Bán buôn đồ diện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

  - Bán buôn nguyên, vật liệu xây dựng: sắt, thép; xi măng; gạch xây, ngói, đ•, cát, sỏi, kính xây dựng; sơn, véc ni; đồ ngũ kim; gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; tre, nứa,  gỗ cây và gỗ chế biến và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

  - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan 

  - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

  - Giáo dục nghề nghiệp (Đào tạo nghề trong lĩnh vực xây dựng); 

  - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 

  - Quảng cáo 

  - Xuất, nhập khẩu các sản phẩm do công ty kinh doanh (trừ loại nhà nước cấm);

  - Dịch vụ uỷ thác xuất, nhập khẩu.