Dự án


Trang chủ . Thí nghiệm và kiểm định chất lượng

Thiết bị thí nghiệm ngoài hiện trường


- Máy khoan bê tông hiện trường

- Máy cắt bê tông-controls

- Búa thử cường độ bê tông  - controls

- Máy siêu âm bê tông - PL 200

- Máy siêu âm định vị cốt thép

- Thiết bị dò cốt thép-controls

- Máy siêu âm mối hàn

- Máy siêu âm cọc khoan nhồi

- Máy siêu âm bê tông

- Thiết bị phân tích cọc động

- Máy Troxler 3450 thí nghiệm độ chặt, độ ẩm hiện trườngGửi abc

Thảo luận về dự án: (0 bình luận)