Dự án


Trang chủ . Thí nghiệm và kiểm định chất lượng

Thiết bị thí nghiệm các mẫu đá


- Bộ thí nghiệm ba trục mẫu đá-controls

- Thiết bị xác định hệ số thấm của đá-controls

- Máy khoan mẫu đá -controls

- Hệ thống tạo áp lực hông-controls

- Kích đùn mẫu-controls

- Dụng cụ xác định hệ số bề mặt nứt gẫy-controls

- Thiết bị nén điểm của đá

- Thí nghiệm nén mẫu khoan bê tông hiện trường

 Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 bình luận)