Dự án


Trang chủ . Thí nghiệm và kiểm định chất lượng

Thiết bị thí nghiệm vữa


- Máy nén vữa và xi măng tự động-controls

- Bàn dằn tạo mẫu xi măng-controls

- Bể điều nhiệt Le Chatelier -controls

- Khuôn Le Chatelier-controls

-...........Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 bình luận)