Dự án


Trang chủ . Thí nghiệm và kiểm định chất lượng

Thiết bị thí nghiệm bê tông


- Máy nén, uốn bê tông tự động-controls

- Khuân đúc mẫu bê tông controls

- Máy trộn bê tông kiểu tang trống- controls

- Côn đo độ sụt của hỗn hợp bê tông-controls

- Dàn đo thấm bê tông-controls

.........Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 bình luận)