Dự án


Trang chủ . Y tế

Viện Quân y 175


Bắt đầu: 2012
Địa điểm: Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 22 ha
Số lượng: 1.000 giường 
Chủ đầu tư: Viện Quân y 175Gửi abc

Thảo luận về dự án: (0 bình luận)