<

  Đội ngũ lãnh đạo


  Trang chủ . Đội ngũ lãnh đạo

  Phó Giám Đốc Công ty
  Trung tá

  KTS Hoàng Tuấn


    


  Sơ đồ tổ chức


  Đội ngũ lãnh đạo


  Tên doanh nghiệp:

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - BỘ QUỐC PHÒNG


  Tên quốc phòng:

  VIỆN THIẾT KẾ - BỘ QUỐC PHÒNG


  Tên Tiếng Việt:

  CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - BỘ QUỐC PHÒNG


  Tên Tiếng Anh:

  DESIGN CONSULTANT AND INVESTMENT OF CONSTRUCTIONS ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY MINISTRY OF DEFENCE


  Viết tắt:

  DCCD