<

  Đội ngũ lãnh đạo


  Trang chủ . Đội ngũ lãnh đạo

  Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
  Thượng tá

  Th.s KS Nguyễn Trường Sơn


  Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty


  Sơ đồ tổ chức


  Đội ngũ lãnh đạo


  Tên doanh nghiệp:

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - BỘ QUỐC PHÒNG


  Tên quốc phòng:

  VIỆN THIẾT KẾ - BỘ QUỐC PHÒNG


  Tên Tiếng Việt:

  CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - BỘ QUỐC PHÒNG


  Tên Tiếng Anh:

  DESIGN CONSULTANT AND INVESTMENT OF CONSTRUCTIONS ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY MINISTRY OF DEFENCE


  Viết tắt:

  DCCD