DESIGN CONSULTANT AND INVESTMENT OF CONSTRUCTIONS ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY - MINISTRY OF DEFENCE
Headquarters

Address :

Số 21 Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội

Telephone :

04.62514111

Fax :

04.62514111

Email :

dccd@dccd.vn

DESIGN CONSULTANT AND INVESTMENT OF CONSTRUCTIONS ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY - MINISTRY OF DEFENCE
Branch Da Nang

Address :

51 Hoàng Kế Viêm - Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng

Telephone :

0511. 3955 868

Fax :

0511. 3955 868

Email :

chinhanhmientrung@dccd.vn

DESIGN CONSULTANT AND INVESTMENT OF CONSTRUCTIONS ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY - MINISTRY OF DEFENCE
Branch Ho Chi Minh

Address :

Số 273 Nguyễn Trọng Tuyển - Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

Telephone :

08.3842 2123 - 069.

Fax :

08.38422123

Email :

chinhanhmiennam@dccd.vn