<

  Leadership


  Home . Leadership


  KTS Bùi Văn Sơn


     


  Organization chart


  Leadership


  Business name:

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - BỘ QUỐC PHÒNG


  Defence name:

  VIỆN THIẾT KẾ - BỘ QUỐC PHÒNG


  Abbreviation Vietnamese:

  CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - BỘ QUỐC PHÒNG


  Abbreviation English:

  DESIGN CONSULTANT AND INVESTMENT OF CONSTRUCTIONS ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY MINISTRY OF DEFENCE


  Abbreviation:

  DCCD